Haanwyck Zorg

Meerwaarde door verbinding

Een van de unieke eigenschappen van Haanwyck is het bieden van zorg aan verschillende doelgroepen. Door verschillende leeftijdsgroepen en achtergronden op een terrein met elkaar te verbinden ontstaat er een meerwaarde. De groepen zijn onder te verdelen in: 1. Jongvolwassenen met een afstand tot de arbeidsmarkt en 2. (oudere) mensen met dementie.

De praktijk laat zien dat de jongeren en ouderen elkaar op hun eigen manier graag een handje helpen. Het onderling contact geeft nieuwe impulsen en mooie banden.

Lees hieronder meer over de verschillende groepen.

Mensen met afstand tot de arbeidsmarkt

 

Wij zijn Haanwyck, een stichting die jou wil ondersteunen om richting te geven aan je leven. We werken vanuit het principe dat jij centraal staat in het traject naar een volgende stap, zoals meer verantwoordelijkheden op Haanwyck, een opleiding of een baan. Belangrijk is dat we kijken naar jouw talenten en mogelijkheden.

Mensen met dementie

 

Haanwyck biedt een dagbesteding voor mensen met dementie op een geweldige locatie in Het Groene Hart van Holland. Een kleinschalig project met volop buitenlucht, huiselijke bezigheden en sociale contacten met alle leeftijden.

Missie

 

Stichting Haanwyck heeft als missie een groene uitwijkplaats te zijn voor mensen die op verschillende manieren zorg en aandacht nodig hebben. Met oog voor een gezonde, natuurlijke leefomgeving proberen we een veilige en prettige verblijfplaats te zijn waar mens, dier en plant de mogelijkheid krijgt om te bloeien. Individuele aandacht, in verbinding met elkaar.

Visie

 

Verbinding

Stichting Haanwyck beperkt tot zorg niet tot een selectieve doelgroep maar heeft een breder vizier. Welzijn van lichaam en geest beperkt zich niet tot een enkel aspect. Naast directe zorg voor het de deelnemers hebben we aandacht voor de natuur, gezond voedsel en een fijne omgeving om in te verblijven. Mens en dier als individu maar ook als verbonden geheel. Dat betekent; verschillende soorten mensen bij elkaar brengen, mensen verbinding met de natuur laten maken, maar ook (in een veilige setting) met de maatschappij. Geen afzondering.

 

Diversiteit

Bij Haanwyck is er zorg voor diverse soorten mensen; (demente) ouderen, jongeren, mensen met een geestelijke of lichamelijke beperking, mensen die zoeken naar rust, ritme, zingeving, of een andere manier van welzijn.

Deze diversiteit zetten we ook door in het inrichten van het terrein. Zorgen voor biodiversiteit, pluktuinen met permacultuur, beschutte plekken waar dieren zich kunnen terugtrekken.

 

Afstanden verkleinen

Afstand tot de arbeidsmarkt, afstand tot iemand die je verzorgt, afstand tot menselijk contact, afstand tot de natuur… Wij streven ernaar afstanden te verkleinen en individuen weer onderdeel van een groter geheel te maken. Contact is hierbij het sleutelwoord. Met als beoogd resultaat meer geluk, liefde en gezondheid.